Skjemaer for å få eller bli fritidskontakt (tidligere kalt støttekontakt)

  • Velg "skjema for lagring" hvis du fylle dem ut elektronisk.
  • Velg "skjema for utskrift" dersom du ønsker å fylle ut skjema for hånd.


Skjema for lagring:

Bli fritidskontakt  | Få fritidskontakt 


Skjema for utskrift:

Bli fritidskontakt  | Få fritidskontakt 


Ferdig utfylte skjemaer skal sendes til kommunen. Adresser står nærmere beskrevet på hvert skjema.

» Informasjon om å bli eller få fritidskontakt