Velkommen til Løten


Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Forslag til reguleringsplan for søndre jernbaneundergang i Løten sentrum - offentlig ettersyn

Søndre jernbaneundergang er en del av fylkesveg 166, og planen legger til rette for bygging av ny jernbaneundergang. Høringsfrist er 1. april 2017

Under kan du se aktuelle dokumenter i saken, og de er også tilgjengelig i servicekontoret på Tingberg. 

Illustrasjon av ny jernbaneundergang. Ill: Statens Vegvesen
(Se flere illustrasjoner nederst i artikkelen.)

Aktuelle dokumenter:

Formannskapet i Løten behandlet saken i sitt møte den 1. februar.  
FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV 166 SØNDRE JERNBANEUNDERGANG LØTEN SENTRUM - OFFENTLIG ETTERSYN (link til møtekalenderen med saken).

Her kan du se aktuelle dokumenter:

Se også planene i kartløsningen vår (Plan Innsyn) (NB! Tar litt tid å laste opp) I kartløsningen kan du også komme med dine uttalelser eller innspill.

Frist for uttalelser: 1. april 2017. 
Send uttalelsen til post@loten.kommune.no eller til Postboks 113, 2341 Løten.

Plankart:

Se plankartet (som bilde) her

Flere illustrasjoner:

(Laget av Sweco for Statens vegvesen)

Illustrasjon (laget av Sweco for Statens vegvesen)

Illustrasjon
(Laget av Sweco for Statens vegvesen):

Illustrasjon (laget av Sweco for Statens vegvesen)

 

Sist endret: 14.02.2017
|
|
|