Ordfører Bente Elin Lilleøkseth gleder seg over de gode innbyggertallene:  Ordfører Bente Elin Lilleøkseth (her på tur i Mosjømarka i Løten)

- Det er gledelig at Løten fortsetter den fine veksten. Vi har over tid lagt tilrette for at flere skal bygge og bo og trives i kommunen vår. Velkommen alle sammen - og vi har plass til flere!
(Ordfører Bente Elin Lilleøkseth)Tall fra SSB, Statistisk sentralbyrå

SSB offentliggjorde i dag befolkningstall for kommunene for siste kvartal som viser at innbyggertallet i Løten har økt fra 7 588 (1. januar) i 2016 til 7 633 ved inngangen til 2017.  

Målia ligger på Hedmarksvidda og er et av mange fine turmål i Løten, og mange går fra Budor og hit.

Målia ligger på Hedmarksvidda og er et av mange populære turmål i Løten, og mange går fra Budor og hit. 


Innflytter til Løten?

På vår innflytter-side kan se litt om hvordan vi tar i mot nyt innbyggere, og se invtiasjoner til innflyttertreffene. 
Velkommen!


Se også: 
Nøkkeltall om befolkningen (SSB)
Se oversikt over boligtomter til salgs her
Innflytter i Løten? Se vår innflytter-side her