Velkommen til Løten


Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Vedtatt reguleringsplan: Ådalsbrukvegen 165, 167 og 169.

Kommunestyret i Løten vedtok i sitt møte den 15.2.2017 forslag til reguleringsplan for Ådalsbrukvegen 165, 167 og 169.

Eiendommen er regulert til offentlig eller privat tjenesteyting. Planen legger til rette for riving av eksisterende bygningsmasse og bygging av administrasjonsbygg og nye boliger for personer men særskilt tilrettelagte behov. 

Planen kan sees digitalt i kommunens kartløsning.
Plandokumentene kan sees i kommunens planregister. 

Kommunens vedtak kan etter PBL §1-9 påklages til Fylkesmannen innen 3 uker etter denne kunngjøringen. Evt klage sendes via Løten kommune.
Evt. krav om erstatning for tap etter § 12-3 eller innløsning etter § 12-2 må være framsatt ovenfor Løten kommune innen 3 år.
 

Sist endret: 28.02.2017
|
|
|