Et nytt tilbud har nå blitt etablert i Frivilligsentralens lokaler, for å gjøre det lettere for deg over 65 år å få råd og veiledning om helse. Det er kommunens helsesøster for eldre, Grethe Andreassen som flytter helsestasjon for eldre ut fra helsetunet annenhver tirsdag, og ønsker å hjelpe deg til en bedre hverdag:Grethe Andreassen ønsker velkommen! Sammen med teamleder Erik Moberget og virksomhetsleder Odd A. Jakobsen

  • Trenger du tips og råd om kosthold og ernæring?
  • Er du redd for å falle, og trenger tips om hva du skal gjøre?
  • Ønsker du å få bedre balanse?
  • Eller kanskje tips om hjelpemidler som kan gjøre hverdagen enklere?
  • Snakke med noen om nettverk og sosiale forhold?
  • Trenger du veiledning om andre kommunale tjenester eller henvisninger?

Dette er bare noen eksempler på det Grethe Andreassen kan hjelpe deg med. Tilbudet er gratis.

Velkommen!

Helsestasjon for eldre er åpen annenhver tirsdag (partallsuker)
Kl. 13.30-15.30
Sted: Løten frivilligsentral i Bøndsen, inngang baksiden. Stasjonsvegen 23.

Om du ønsker en prat med helsesøster for eldre utenom dette også, så er det bare å ringe!
Tlf. 62 56 41 35/ 476 84 314


Se også:

Helsesøster for eldre
Helsesøster for eldre og helsestasjon for eldre (tjenestebeskrivelse).

Tips for fysisk aktivitet (Helsedirektoratet)