I dag sendes svar på søknad om barnehageplass ut fra Løten kommune. 
Det kom i år inn 114 søknader, hvorav 24 var barn over 3 år, og 90 søkere under 3 år. Alle som har fått tilbud om plass må svare innen 7 dager. De som ikke har fått tilbud om plass, vil få beskjed etter neste opptak, som er etter påske. 

- Vi har dessverre ikke mulighet til å innfri alles førstevalg i barnehagesøknaden, selv om mange har fått plass i den barnehagen de har satt som høyeste prioritet, forteller opptaksleder Iren Skyltbekk.


Fortsatt mange søkere i forhold til plasser

I skolekretsene Jønsrud og Lund er det kun en barnehage i hver krets, og det er flere søkere enn ledige småbarnsplasser her.
Iren Skyltbekk forteller at dette også gjelder andre barnehager: - I år er det også flere barnehagesøknader enn tidligere, slik at det ikke vil være mulig å innfri førstevalget for alle.


Krav om barnehageplass?

Så fremt du har søkt om plass innen fristen til hovedopptaket 15. mars og har adresse i Løten vil du etter hvert få tilbud om plass til ditt barn. Barn som er født i 2017 har ikke rett til plass. 
Se også barnehagevedtektene


Husk å svare på tilbudet innen 7 dager

Det er nå sendt ut tilbud til søkerne, via mail. Det er viktig at du sjekker mailen din og svarer innen 7 dager på tilbudet. Du finner informasjon om hvordan du skal forholde deg i tilbudsbrevet på mail, og du logger deg inn via linken du får der, for å svare på plassen.

Her finner du også linken til ID-porten (logg deg inn med BankID/MinID)

Det vil ta tid før samtlige barn med rett til plass får sin tildelte barnehageplass, så om du ikke har fått svar ennå, vil det komme senere.