Velkommen til Løten

Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Hvor i Løten er det størst interesse for å være med på bredbåndsdugnad?

Stortinget har nå bevilget 138 millioner i støtte til lokale utbygginger. Om mange nok melder sin interesse for en slik dugnad, kan kommunen søke om noen av disse midlene. Kom med innspill innen 24. april!

Tanken bak Stortingets bevilgninger er å bidra til realisering av dugnadene slik at "inngangsbilletten" til dugnaden for innbyggerne skal bli lavere.

Spleiselag

Det legges opp til spleiselag hvor staten skal bidra med én del, innbyggerne som ønsker bredbånd skal bidra med sin del, bredbåndselskapene med sitt, og kommune/fylkeskommune med sin del. Regjeringen håper dette vil sette fart i bredbåndsutbyggingen i områder hvor utbyggere ikke finner det økonomisk lønnsomt å bygge ut.

Dette betyr at beboere som ønsker bredbånd i de områdene vi søker støtte til må påregne å delta i graving og bidra med en noe større inngangsbillett en hva folk i de sentrale strøk må.

Hvilke geografiske områder?

En av forutsetningene for å søke om statlig tilskudd fra ordningen er å kunngjøre hvilke geografiske områder i Bilde fra Løten sentrum dronekommunen ordningen skal kunne gjelde for. Derfor ønsker vi dine innspill til områdene som er skissert her. Disse har kommet fram etter at vi tidligere har bedt innbyggerne å komme med ønsker om utbygging, og hvor totalinteressen er stor nok til at det er fornuftig å bygge ut.

Følgende prioriterte områder er til vurdering i denne omgang:

 • Rokosjøvegen, hele eller deler av denne
 • Brennerivegen
 • Mostuefeltet i Nordbygda
 • Boligområdet rundt Kilde og Tingberg
 • Østrovegen, Vivelstadvegen
 • Arnsetvegen

Andre innspill som bør tas med?

En annen forutsetning er at alle interesserte parter skal gis anledning til å gi innspill som kan være vesentlig for søknaden. Derfor er også ett av kravene for å søke om slikt tilskudd at planen for utbygging av nett skal være ute til høring i en måned. Fram til 24. april kan du komme med innspill som er relevante for den videre prosessen!

Det er 6 kriterier som legges til grunn for søknadene for områdene ovenfor:

 1. Antall husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende god kvalitet.
 2. Kostnadseffektiv nettutbygging i det enkelte prosjekt.
 3. Lokal medfinansiering.
 4. Plan for bærekraftig drift etter at utbyggingen er gjennomført.
 5. Bedring av eksisterende bredbåndstilbud.
 6. Betydning for lokal samfunnsutvikling og verdiskapning.

Vil du gi innspill?

Alle som ønsker å avgi en høringsuttalelse/ innspill (lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner) inviteres til å gjøre det innen 24.april 2017.

Vi håper så mange som mulig vil benytte anledningen slik at det blir enklere for kommunen å lage en god søknad om tilskudd til høyhastighetsbredbånd.

Innspill sendes ikt@loten.kommune.no og merkes «Høringsuttalelse høyhastighetsbredbånd».

Dersom du har mulighet til å måle netthastigheten din hjemme, f.eks. på nettfart.no, vil det kunne hjelpe oss. Skriv i så fall adressen til hvor målingen ble foretatt, samt nedlasting, opplasting og svartid, samt navnet på din tilbyder når du svarer på denne høringstillatelsen.

Se mer

Les mer om bredbåndsstøtteordningen og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet her.

Sist endret: 31.03.2017
|
|
|