Kirsti Grotmol bor og arbeider på Ekely borettslag for kunstnere i Oslo, i umiddelbar nærhet til Edvard Munchs eget og bevarte atelier.

Letter to my unknown daughter (Kirsti Grotmol)
Letter to my unknown daughter (Kirsti Grotmol)

Kunstneren laget i 1994 dokumentarfilmen «Nordlandspiken. Modell for Edvard Munch», og Grotmol skriver i sin søknad at hun ønsker å bli bedre kjent med Edvard Munchs fødested:

- Jeg synes det ville være veldig inspirerende å arbeide en periode på Løten og utforske stedet hvor Edvard Munch ble født.  Jeg ønsker at dette skal gjenspeile seg i et kunstnerisk prosjekt som jeg kan stille ut i Løten året etter.
 


The day we had to go to war (Kirsti Grotmol)

The day we had to go to war (Kirsti Grotmol)

Hallvard Trættebergs stipend er et arbeidsstipend for kunstnere og kulturarbeidere som arbeider innenfor det tradisjonelle kulturområdet. Stipendet skal tildeles en person som har tilknytning til Løten – eller som ønsker å arbeide i Løten. Det var 13 søkere til årets stipend, og nivået var svært høyt.

Stipendet består av et diplom med motiv av Hallvard Trætteberg og en gavesjekk på 33.000 kroner, som overrekkes senere i år. Stipendmottaker forplikter seg til å presentere sitt arbeid/sin kunstart 1. halvår påfølgende år etter at stipendet er mottatt, og i samråd med Løten kommune. 


Utdeling av prisen 

Prisen ble delt ut på Løten nærstasjon 6. november av ordfører Bente Elin Lilleøkseth.
Se nyhet på vår Facebook-side fra dette her:

 

Se også:

Hallvard Trættebergs stipend