Velkommen til Løten


Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Kulturmidler 2017 har søknadsfrist 1. juni

Kulturmidler er et generelt driftstilskudd til organisasjoner i Løten kommune, og fordeles på bakgrunn av fastsatte kriterier. Ordningen gjelder idrettsforeninger, vedlikehold av idrettsanlegg, grendehusene i Skogbygda, barne- og ungdomsforeninger og Løten skolekorps.

Rutinene for saksbehandling av kulturmidler var oppe til politisk behandling 9. mai i driftsutvalgets sak 14/17. Innstillingen, som ble vedtatt i driftsutvalget, er som følger:

Kulturmidler barn og unge, og kulturmidler idrett – drift, og kulturmidler idrett – drift av anlegg fordeles etter gjeldende regelverk og praksis, men for to år av gangen. Utbetalingen skjer årlig, mens søknad og saksbehandling skjer annet hvert år.

Vedtaket er imidlertid ikke endelig før etter behandling i Kommunestyret 24. mai.
I påvente av dette utsettes årets frist til 1. juni.

Evt. endringer gjelder altså ikke søknadens innhold, men vedtakets varighet. Løten kommune vil derfor oppfordre alle som er innenfor kriterier for tilskudd om å søke kulturmidler i 2017. Evt. tilsagn vil gjelde for to år, og neste søknadsfrist vil bli 1. mai 2019.


Kulturmidler kriterier og søknadsskjema:

Nærmere informasjon om ordningen, søknadsskjema og krav til søknadene finner du her:

Kulturmidler

Ta også gjerne kontakt med kultur-administrasjonen om du lurer på noe. Husk at kommunens søknadsskjema skal benyttes.

Søknad sendes på epost til post@loten.kommune.no eller til Løten kommune, Postboks 113, 2341 Løten.

Frist: innen 1. juni 2017

 

Sist endret: 22.05.2017
|
|
|