Løten kommune har utarbeidet en forpliktende og tverrfaglig handlingsplan som skal medvirke til
forebygging og reduksjon av barnefattigdom i kommunen. Planen skal revideres hvert fjerde år.
Handlingsplanen er et resultat av et prosjektarbeid over to år, og ble avsluttet i 2015.

Her finner du handlingsplanen mot barnefattigdom i Løten kommune 2015-2019:

Les mer i handlingsplanen mot barnefattigdom i Løten