Prisen deles ut hvert år i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse. Prisen skal gis til en person eller en gruppe/organisasjon/institusjon i Hedmark og Oppland. Komiteen legger vekt på at den som får prisen kan defineres som en brobygger innen arbeidet med psykisk helse og rus. 

Begrunnede forslag til kandidater kan fremmes av enkeltpersoner eller grupper/ organisasjoner. Frist for forslag er 01.09. Forslag sendes på standard skjema fra Sykehuset Innlandet.

Kandidatene vurderes av en komité som tar den endelige avgjørelsen. Prisen består av et diplom og kr. 10.000,-.

Om Peter Skredder
Mannen bak dette tilnavnet Peter Skredder het egentlig Peter Gundersveen. Han var pasient på Sanderud i 65 år, fra 1914 til 1979. Tilnavnet Peter Skredder fikk han for sin daglige gange fra skredderverkstedet med bukser på en lang stang, bukser han presset, først for en krone stykk, senere for to.

Annonse med bilde av Peter Skredder.