Rett før helga hadde Lund barnehage og SFO en markering av vel gjennomført kurs i De Utrolige Årene (DUÅ) i forbindelse med utdeling av kursbevis.

Kursdeltakerne og kursholdere på markering av De Utrolige Årene

Barnehageprogrammet skal gi de ansatte kompetanse i å forebygge, redusere og stoppe uønsket adferd helt i starten.

Ved å styrke barns evne til å styre egne følelser og adferd vil vi hjelpe barna til å inngå gode vennskap.
 

Styrer i Lund barnehage, Gunn Slettvold forteller at programmet skal videreføres, og at barnehage og SFO vil bli fulgt opp med veiledning fra gruppeledere i DUÅ de neste to årene . Anni Falck (t.v.) og Iren Skyltbekk har vært dyktige kursholdere

Hele personalgruppa har deltatt på 6 kursdager/workshops, fordelt på 8 dager/kveldsmøter i perioden 23.09.16- 14.06.17.

Slettvold forteller videre at de ansatte har jobbet godt og vært engasjert fra første stund:
- Vi ser at dette er et opplegg som gir resultater i barnegruppene! - Alle ansatte får kompetanseheving samtidig ,vi blir samkjørte og det er lettere å ta i bruk det vi har lært, forteller Slettvold.

Kurset har vært ledet av Iren Skyltbekk (styrer ved Ryli barnehage)  og Anni Falck (v/ HIPPT), og deltakerene forteller at dette er to dyktige kursholdere/ gruppeledere.

Se mer:

Her kan du lese mer om De Utrolige Årenes skole og barnehageprogram

Her kan du lese mer om De Utrolige Årenes