Skolene i Løten kommune har i perioden 2010 til 2016 arbeidet etter Strategiplan for Løtenskolen (2010-2015), Økt læringsutbytte.

Den nye strategiplanen, som skal gjelde for perioden 2017-2021, skal være en plan for de kommunale barnehagene og skolene. Den bygger videre på elementer fra den tidligere strategiplanen. 

Her kan du lese forslaget til strategiplan for skole og barnehage 2017-2021


Ønsker du å gi innspill til saken?

Send innspill til post@loten.kommune.no eller til Postboks 113, 2341 Løten innen 1. november 2017.


Vil du lese mer om saken?

Les mer i saksframlegget her