Kommunens vedtak kan etter PBL § 1-9 påklages til Fylkesmannen innen 3 uker etter denne kunngjøring. Evt. klage sendes via Løten kommune. Evt. krav om erstatning for tap etter § 12-3 eller innløsning etter § 12-2 må være framsatt ovenfor Løten kommune innen 3 år.

Se dokumentene i saken her

I møtekalenderen vår finner du saken og vedlegg