Det er nå bygget 3,5 kilometer med gang- og sykkelsti langs Ådalsbrukvegen, som er en fylkesveg. Til sammen med en prislapp på kr. 30 millioner.
Selve vegen har også fått forbedringer, med forsterkninger, nye stikkrenner og fersk asfalt.
Løten kommune har finansiert belysningen, slik at man kan sykle og gå her også på kveldstid. 

Gang- og sykkelstien er finansiert av Statens vegvesen, og gatebelysningen av Løten kommune. 

Fylkesråd for samferdsel, Anne Karin Torp Adolfsen og ordfører Bente Elin Lilleøkseth stod for den offisielle åpningen.

Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen og ordfører Bente Elin Lilleøkseth klipper snora og åpner gang- og sykkelstien

- Gang og sykkelstien vil nå bidra til at mye trafikanter trygt kan ferdes mellom Løten sentrum og Ådalsbruk, og vegen er i flittig bruk, forteller Anne Karin Torp Adolfsen.

Tilstede under åpningen var representanter fra Løten kommune, Hedmark Fylkeskommune, Statens vegvesen og entreprenør M. Dobloug.

Gang- og sykkelstien er i flittig bruk, av både Berhe Meles Tsadu (bildet til venstre) og andre på vei til og fra både jobb, fritidsaktiviteter, skole et. 

Les mer om åpningen i Hamar Arbeiderblad sin artikkel her