Vegen vil være stengt fra uke 33 (mandag 14. august) og to - tre uker. 
Vi vil oppdatere informasjonen her når den skal åpnes for vanlig ferdsel igjen.

Bakgrunnen for at vegen stenges er forberedende arbeider til bygging av ny riksveg 3/25, med omkjøringsveg, kryss, gang og sykkelveg etc.

Ånestadvegen stengt etter Myklegard

Vegen stenges etter Myklegard, slik at det er mulig å kjøre inn til Myklegard, Taigaen og bensinstasjonen, samt trailerparkeringen. Det lages midlertidig omkjøringsveg for beboere som blir rammet, slik at alle vil ha tilgang til veg.

På kartet vises hvor du kan kjøre i perioden; hovedsaklig fylkesveg 158 Heimdalsvegen:

Se omkjøringsplanen her (last opp fil)

Stenging av Ånestadvegen

Byggingen av ny riksveg 3/25 er et stort byggeprosjekt, og det nye krysset som skal lages ved Ånestad innebærer ny infrastruktur og helt nye løsninger i området. Her kan du se Statens vegvesen sin illustrasjon over hvordan Ånestad-krysset skal bli: 

Ånestad nytt kryss

Illustrasjon over Ånestad (Statens vegvesen og Cowi)

Se også:

Statens vegvesen sine nettsider med mer informasjon om bygging av ny riksveg 3/25
Se illustrasjonsfilm over den nye traseen

Har du spørsmål?
Kontakt Statens vegvesen på tlf. 22 07 30 00