Fortrenger andre planter

Ei enkelt plante kan produsere 4 000 frø, og disse spres raskt og effektivt gjennom lufta eller i forbindelse med vassdrag. Plantene danner tette bestander og konkurrerer ut andre vekster som naturlig hører hjemme her.

Forekomster av kjempespringfrø bør bekjempes. Men dersom en går inn for å fjerne forekomster av kjempespringfrø på denne tida av året (etter juli), kan en rett og slett bidra til at plantene spres ytterligere. Frøene slynges nemlig flere meter (opptil 6 meter) ut fra blomsten ved berøring.

Kjempespringfrø i åkerkant. Foto: Michael Holmvik


Hvordan rydder du bort kjempespringfrø?

Dersom en vil rydde bort plantene nå, må en passe på å behandle lukeavfallet varsomt, det må samles i tette Kjempespringfrø (Foto: Sigrun Skjelseth)sekker og leveres til forbrenning.

Den beste måten er å notere seg hvor plantene befinner seg, for så å luke dem opp med rota om våren/ forsommeren før de har rukket å danne spiremodne frø (i juli/august). En slik lukeprosess kan gjerne gjentas i 3 år (frøene er spiredyktige i maks to år).

Vekstene er lette å dra opp da de har et svært grunt rotsystem. Plantene som er slått/ luket før blomstring kan bli liggende på bakken. De må da etterlates slik at roten ikke har kontakt med jord, og at ingen del av planten får kontakt med rennende vann.


Meld fra!

Meld fra til kommunen ved observasjoner av kjempespringfrø til miljørådgiver Sigrun Skjelseth på epost: sigrun.skjelseth@loten.kommune.no