Mandag (18. september) kveld ble det sendt ut børsmelding om at Sirkulas renovatør RenoNorden er konkurs. Hva dette vil bety for henting av søppel i nærmeste framtid er foreløpig noe uavklart. www.sirkula.no kan en lese hva en skal gjøre om man opplever forsinket henting. 

Løten kommunens nettside og www.sirkula.no vil bli bli oppdatert med info om status og hva som vil skje videre i saken.

Har dere behov for informasjon utover det det som finnes på nettsidene og facebook kan man ringe Sirkula på tlf 62 54 37 00 eller sende e-post post@sirkula.no. 

Konkurs hos renovatør kan føre til forsinket avfallshenting
Sirkula henting av søppel