Høringsperioden er 11.09 - 24.10.2017. Det er Forsvarsbygg som har fått utarbeidet plandokumentene i samarbeid med kommunene, med utgangspunkt i planprogram fastsatt 31.10.2012.

Planområdet 

Planområdet ligger sør for Terningmoen Leir, og dekker et område på ca 23 000 daa. Av dette ligger ca 3 000 daa i Løten kommune.

Planområdet (illustrasjon fra Elverum kommune)

(Illustrasjon fra Elverum kommunes hjemmeside)

Se nærmere informasjon på Elverum kommunes hjemmeside:

https://www.elverum.kommune.no/terningmoen-skyte-og-ovingsfelt-offentlig-ettersyn