(Pressemelding 3. oktober 2017)

Ny reiselivssatsing i Innlandet: Munch - den nordlige ruten

Prosjektgruppa som jobber med Munch - den nordlige ruten

Bakgrunn:
I forbindelse med Munch sitt 150-års jubileum i 2013 ble det opprettet et Munch- nettverk, bestående av 9 kommuner, samt Munchmuseet og Nasjonalgalleriet i Oslo.

Edvard Munch ble født på Ådalsbruk i Løten 12. desember 1863. Familien Munch flyttet til Oslo da Edvard var bare ti måneder gammel, men familien beholdt den gode kontakten med sine venner på gården hvor Edvard Munch ble født. Edvard tilbrakte somrene 1875 og 1882 ved gården på Løten, allerede da aktiv med blyant og skisseblokk. 36 tegninger er datert sommeren 1882, med menneskeskildringer og naturmotiver fra Løten og omegn. 

Farsslekta til Edvard Munch har en sentral plass i historien til Vågå. Gjennom flere generasjoner besto Munch familien i Vågå av embetsmenn og prester, med prestegården Ullinsvin som hjem og tilknytningssted. Christian Munch utdannet seg som lege, og så seg derfor nødt til å flytte ut av byen for å få jobb som regimentslege i Løten, hvor sønnen Edvard ble født noen år senere. Som voksen reiste Edvard tilbake til Vågå for å besøke det sentrale familiestedet.

Det er ingen tvil om at både Løten og Vågå, som to tydelige opphavssteder betydde mye for Edvard Munch, og ikke minst hatt mye å si for kunsten han er så kjent for.

Hvorfor er Munchprosjektet viktig for Løten og Vågå?

«Munch er viktig for Løten med sin evigvarende aktualitet i form og innhold», sier ordfører Bente Elin Lilleøkseth. «Løten er Munchs fødested og stedet som ga ham lyse og gode barne- og ungdomsminner. Løten var uten tvil viktig for Munch», avslutter hun.
 

Iselin Jonassen, ordfører i Vågå mener timingen og samarbeidet mellom Løten og Vågå er et godt utgangspunkt for videre satsning på Munch. «Farsslekta til Edvard Munch bodde i Vågå i flere generasjoner, derfor vandret han hit som ung mann for å oppsøke røttene sine. Og Løten har fødestedet, mens Vågå har farsslekta som også bor i Vågå i dag», sier ordfører Jonassen. 

«Sammen kan vi skape noe helt spesielt med den nordlige Munchruta», sier ordførerne i kor.

I løpet av forprosjektet skal de involverte jobbe med produktutvikling og en felles strategi rettet mot et potensielt 3-årig hovedprosjekt, frem mot åpningen av det nye Munch-museet.

«Vi har allerede nå flere spennende aktører, koblinger og delprosjekter knyttet til den nye satsingen. Det er ingen tvil om at potensialet rundt Munch og reiseliv er enormt. Innlandet har masse potensiale for å være en kulturdestinasjon, og det er utrolig gøy å kunne jobbe med å utvikle dette videre», sier nytilsatt prosjektleder Maria Sætersdal Remøe. 
 

Munchmuseet og Nasjonalmuseet

Munchmuseet og Nasjonalmuseet flytter begge inn i nye lokaler sommeren 2020. Lokalene, og innholdet dertil vil medføre et storinnrykk av turister fra fjern og nær.

«Da gjelder det å være forberedt på å ta imot Munchinteresserte turister som ønsker å oppleve mer av kunstneren, på stedene hvor han han oppholdt og som hadde en vesentlig betydning for han og kunsten», fortsetter prosjektlederen.  

VisitOslo regionen ønsker å ta posisjon som «Norges mest kompakte scene» med følgende fokus: Kultur først, så natur!

Prosjektgruppa som jobber med Munch - den nordlige ruten

Det største satsningsområdet er kultur med Munch og reiseliv. Løten, Vågå og deres tilhørende regioner er dermed sentrale aktører for denne satsingen i og med at områdene kan skilte med Munch sitt fødested- og familiehistorie.

«Målet er at «Munch- den nordlige ruten» kan være et pilotprosjekt for VisitOsloregionen og deres Munch satsing - en tydelig og sammenhengende rute gjennom Innlandet»», sier de to reiselivssjefene Merethe Sandum (Hamarregionen Reiseliv) og Ole Erik Bjørnstadhaugen (Nasjonalparkriket).

«Kultur i norsk reiselivssammenheng skal utnyttes i større grad og utgjøre en større del av det totale norske reiselivsproduktet. Derfor er det viktig for oss å ta større eierskap til Munch. Målet er å sikre et mottaksapparat for derigjennom å gi flere besøkende og økt omsetning til bedriftene i Løten og Vågå», sier reiselivssjefene.

«Det er morsomt å jobbe på tvers av fylker, og med et så stort internasjonalt navn, ligger alt til rette for et spennende og fruktbart samarbeid», avslutter de.