Barn og unges kommunestyre, BUK er et organ som skal synliggjøre barn og unges interesser, og har en rådgivende funksjon for Kommunestyret og andre folkevalgte organ i Løten kommune. BUK består av representanter fra 6. og 7.klasse på Lund, Jønsrud, Østvang og Ådalsbruk skole, i tillegg til Hedmarken Friskole og Løten ungdomsskole. BUK består av til sammen 18 representanter.

Valg av nye representanter ble gjort 29. september

Valg av representanter i BUK 2017/2018

Bilde: Felles møte med valg i kommunestyresalen på Tingberg

Bilde: Felles møte med valg i kommunestyresalen på Tingberg

Bilde: Felles møte med valg i kommunestyresalen på Tingberg

Amalie Mittet Fossnes ble valgt til ordfører for BUK, og Isak Formoe ble valgt til varaordfører

Bildet: Amalie Mittet Fossnes ble valgt til ordfører for BUK, og Isak Formoe ble valgt til varaordfører

Alle representantene for Barn og Unges kommunestyre 2017/2018Bildet: Alle representantene for Barn og Unges kommunestyre 2017/2018

Se oversikt over alle representantene og lese mer om BUK her