Bakgrunnen for endringen er tidligere utskrivning av mor og barn fra sykehuset.

Jordmor Heidi Joo i Løten har allerede vært på mange besøk og forteller at dette er et tilbud til alle foreldre med nyfødt barn.

- Det anbefales at jordmor kommer hjem 1-2 dager etter at mor og den nyfødte er kommet hjem fra sykehuset, forteller Heidi Joo, som er jordmor i Løten kommune.


God hjelp i en tid med mange endringer i livet

- Dette er for å gi råd og støtte rundt både amming og helse i barseltiden, og kan være til god hjelp i en tid som er Virksomhetsleder Gunn Toril Larsen ønsker alle velkommen til å benytte seg av helse- og familietjenestens tilbudpreget av mange endringer, særlig for førstegangsfødende, forteller jordmoren. Hun legger også til at det også kan være vel så aktuelt for de som har født tidligere: 

Ikke bare aktuelt for førstegangsfødende

Jordmor har også med vekt på disse besøkene. - Man vil kanskje ønske å veie barnet for å følge med på vekten, eller det kan være andre temaer i den første tiden etter fødsel som man vil snakke om. 
Heidi Joo forteller at det er jo slik at den første melken gjerne kommer 3-4 dager etter fødsel, og da er jo ofte mor og barn hjemme fra sykehuset. 
- Barselbesøket kan ofte være den hjelpen du trenger til amming, og det kan være godt å prate med noen, både om barnestell, tips og råd i denne fasen. 

Bildet til høyre: Virksomhetsleder Gunn Toril Larsen ønsker alle velkommen til å benytte seg av helse- og familietjenestens tilbud.

- Alle familier er unike og det er forskjellig hva hver familie trenger.

Helsesøster kommer på hjembesøk 7-10 dager etter utskrivning.

Ta kontakt

Har du spørsmål eller vil komme i kontakt med jordmor?
Ring tlf. 62 56 41 60 eller send en epost til heidi.joo@loten.kommune.no 

Se også vår brosjyre om oppfølging av barn de første leveårene (0-5 år)