Nominasjonene ble gjort tidligere i høst, hvor folk kunne komme med sine forslag til hvem som skulle få den gjeve prisen. 

Det har kommet inn 14 forslag på 8 ulike kandidater. Det er driftsutvalget supplert med ordfører som avgjør hvem som får Ildsjelprisen 2017. Prisen er på 12 000 kroner, og deles ut under Staskveld på vinter/vår 2018.

Les mer om ildsjelprisen i Løten her

Her kan du lese noen av begrunnelsene som kom på Brenneriroa og omegn vel:

Begrunnelse:

Viktige bidragsytere til at folk i bygda kommer seg ut i naturen og i form. Velet har gjennomført en rekke tiltak og anlegg i område t rundt Lund skole: Hockeybane, flerbruksbane, balløkke, turstier og sosiale treff. En hardtarbeidende dugnadsgjeng som jobber for gode opplevelser, samhold og trivsel for innbyggere og innflyttere i området og i Løten.

Brenneriroa og omegn vel (Foto: Brnneriroa og omegn vel)

Begrunnelse:

Velforeningen har gjennom flere år jobbet aktivt for økt trivsel og aktivitet blant unge og voksne. Dagens styre jobber svært godt, og har utført en rekke tiltak for å bedre miljøet rundt Lund skole: Ballbinge, flerbruksbane, ishockeybane og merkede trimløyper. De har bundet sammen byggefelt og jordbruksbygd med bro over Fura og Midtlinbekken

Begrunnelse: 

En velforening som skaper trivsel i nærmiljøet og i hele bygda med sin aktivi tet. Velet har sørget for ballbinger og ishockeybane som supplerer uteområdet for sko le og barnehage på en god måte. De har laget flere tilstelninger, deriblant ishockeykamp mot Storhamar hockey. De holder ved like tur - og kultu rstier i området, i nkludert informasjonstavler med lokalhistorie. Doksrudkoia har b litt en møteplass for alle, fra pensjonister på tur til barnebursdager. Samtlige anlegg er godt tilrettelagt og vedlikeholdt til glede for alle i Løten. 

Vi gratulerer Brenneriroa og omegn vel med prisen!

Følg Brenenriroa og omegn vel på Facebook