De oppgir dette i forbindelse med stengingen:

På grunn av demningens dårlige tilstand ser vi oss nødt til å stoppe all bruk av brua, da dette kan medføre risiko.

Klevfos informerer videre om at de som ønsker å krysse elva anbefales å bruke overgangen ved Ålsvoll, se illustrasjon:

 

Skilting fra demningen ved Klevfos til alternativ kryssing (Illustrasjon: Klevfos)

Skilting fra demningen ved Klevfos til alternativ kryssing (Illustrasjon: Klevfos)

 

Se også: Klevfos.no