Harald Heieraas og Marianne Mittet Solbraa fra Trygg Trafikk møtte opp i rådmannens ledergruppe i dag og delte ut prisen som bestod av skilt som kan henges opp, og kaker til å spise.

Løten kommune tok i mot utmerkelsen Trafikksikker kommune 4. desemberBildet: Løten kommune tok i mot utmerkelsen Trafikksikker kommune 4. desember. Fra venstre: Audhild Køhl (rektor ved Jønsrud skole), Sigurd Dæhli (virksomhetsleder Teknisk forvaltning, Tollef Imsdalen (rådmann), Marianne Mittet Solbraa, Trygg Trafikk, Inger Torun Holmgren (kommunalsjef oppvekst), Gunn Toril Larsen (virksomhetsleder helse og familie) og Gunn Slettvold (styrer ved Lund barnehage).

Den første trafikksikre kommunen i Hedmark

Marianne Mittet Solbraa forteller at hvert fylke skal ha minst tre kommuner godkjente som Trafikksikre kommuner innen 2018, og derfor har Trygg trafikk jobbet mye med de ulike etatene for å få på plass denne merkevaren Trafikksikker kommune.

- Det er et kvalitetsstempel på at kommunen jobber systematisk og tverrsektorielt med Trafikantretta trafikksikkerhetsarbeid.

- Nå har kommunens skoler og barnehager en trafikksikkerhetsplan i trafikk, de har laget en reisepolicy for at ungene skal ferdes tryggest mulig på turer i kommunens regi, og de har trafikksikkerhet som tema på foreldremøter, forteller Solbraa.


Løten prioriterer trafikksikkerhet

Solbraa fortsetter:
- Jeg vil skryte av Løten, det gjøres mye på spesielt på helsestasjonene og på oppvekst, og jeg gleder meg til å se revidert Trafikksikkerhetsplan for kommunen der også ikke-fysiske trafikksikkerhetstiltak vektlegges.

Solbraa tilføyer også: - Det er viktig å presisere at dette ikke sier det ikke vil skje ulykker i Løten, for det vil det skje. Men det sier at her jobber man forebyggende med hva hver og en kan bidra med på trafikantbiten.


Vil du vite mer?

Se mer om trafikksikker kommune her: (Trygg trafikk)
https://www.tryggtrafikk.no/tema/trafikksikker-kommune/