Kommunestyret i Løten har i sitt møte den 29.11.2017 vedtatt reguleringsplanen for endring av Narsætra massetak.
Vedtaket kan etter PBL § 1-9 påklages til Fylkesmannen innen 3 uker etter denne kunngjøring. Evt. klage sendes via Løten kommune.

Evt. krav om erstatning for tap etter §12-3 eller innløsning etter §12-2 må være framsatt ovenfor Løten kommune innen 3 år.


>> Planområdet kan ses i kommunens kartløsning her.

>> Vedtatte plandokumenter kan ses i kommunens digitale planarkiv her.