Rådmann Tollef Imsdalen har nå avsluttet ansettelsesprosessen til ny plansjef, og er glad for å ha funnet den rette personen til stillingen:

- Plansjefen spiller en viktig rolle i utviklingen av Løten kommune og vi er glad for at Kristin Ødegård Bryhn nå har takket ja til stillingen.


Imsdalen fortsetter: - Gjennom sin arbeidserfaring er Bryhn godt kjent med behandling av plansaker og vi ser fram til å trekke veksler på hennes kompetanse", sier rådmann Tollef Imsdalen.

Bryhn er i dag arealplanlegger i NVE hvor hun har vært siden 2014. Før det var hun hos Fylkesmannen i Hedmark ved Landbruksavdelingen.

Bryhn er utdannet Naturforvalter fra Norges landbrukshøgskole.

Bryhn vil tiltre stillingen 1. april. 

Vi ønsker henne velkommen til Løten kommune!

Illustrasjonsbilde fra rekruttering av plansjef i Løten kommune
Illustrasjonsbilde fra rekruttering av plansjef i Løten kommune