På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2019, og med hjemmel i eiendomsskatteloven §15, legges eiendomsskatteliste til offentlig ettersyn i servicekontoret på Tingberg og her på våre hjemmesider i fire uker fra 14. februar.

Lista inneholder adresse, eiendom, takst, skattegrunnlag og beregnet skatt.
 

Skatteseddel
Skattytere som har fått ny eller endret takst for 2019 ble tilsendt skatteseddel 07.02.2019. For alle andre skattytere vil fakturaen for 1. termin fungere som skatteseddel. Klagefristen settes derfor til 6 uker etter at faktura for 1. termin er utsendt. 

Se eiendomsskatte-liste for 2019 her (alle eiendommer)

Se eiendomsskatte-liste for 2019 her (helt eller delvis fritak)


Slik søker du i eiendomsskattelista:

  • Last ned filen (pdf-fil)
  • Søk på eiendom: trykk ctrl+f for søkefelt, skriv inn navnet på eiendommen eller adressen du søker etter, og trykk enter
  • Deretter bruk piltastene for å komme til din eiendom (gjelder om det er flere eiendommer/ gate nr med samme gatenavn)

Lista er sortert alfabetisk etter adresse og inneholder adresse, eiendom, takst, skattegrunnlag og beregnet skatt.
 

Klagemulighet

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.

Klagen må sendes skriftlig innen 12. april 2019 til Eiendomsskattekontoret i Løten kommune.

Sendes til Løten kommune v/Eiendomsskattekontoret, Postboks 113, 2341 LØTEN, eller til epost: post@loten.kommune.no. Merk eposten med "Eiendomsskatt".

Les mer om eiendomsskatt i Løten her


Se også: 
Priser og betaling