Jørn-R. Follum er ny landbrukssjefJørn-Roar Follum er utdannet forstkandidat fra Norges landbrukshøgskole i 1988. Etter utdanninga har han vært ansatt som lektor og avdelingsleder ved Valle landbruksskole, og han har vært innom den offentlige landbruksforvaltningen både på kommunalt- og fylkesnivå.

Han har seinere vært fagsjef og avdelingsleder ved Skogbrukets Kursinstitutt på Honne og landskonsulent i jordskiftedomstolene. Før han tiltrådte som landbrukssjef ved Hedmarken landbrukskontor, jobbet han som seksjonssjef ved Direktoratet for byggkvalitet.

Follum er opptatt av å videreføre det gode landbruksfaglige arbeidet som HLK har utført, og han vil videreutvikle fagkompetansen ved kontoret. Landbrukskontoret skal ha gardbrukeren i fokus og i tillegg til de lovpålagte forvaltningsoppgavene, ønsker Follum å ha fokus på næringsutvikling og rekruttering.

Han er 56 år og bosatt på Gjøvik.

- Vi ønsker Jørn-R. Follum velkommen til Hedmarken!


Hedmarken landbrukskontor

Hedmarken landbrukskontor er felles landbrukskontor for Hamar, Stange og Løten kommune, og holder til på Blæstad. Se mer om landbrukskontoret her