I vinter har det falt ekstraordinært store snømengder- og dette medfører utfordringer for viltlevende dyr.
 

Rådyr


Mye snø gjør det vanskelig for viltlevende dyr å finne mat

Den dype snøen gjør det vanskelig å bevege seg og å finne mat, dyrene blir svakere- og det skal svært lite til for at de løper seg til døde dersom de blir jaget.

Med hardere snømasser vil dessuten hundepoter kunne bevege seg oppå snøen, mens smale rådyrkløver synker rett gjennom. Dette vil medføre stor stresspåkjenning for viltet, og i mange tilfeller medføre død.

Det er viktig å ta hensyn ved all aktivitet med hund utendørs, både under skituren og under jakt med hund.

Se mer om dette i Naturmangfoldloven § 15 og Hundeloven § 4