Vinterens spesielt store, og vedvarende snømengder gjør det vanskelig for vilt- og spesielt for rådyrene å ta seg Illustrasjonsbilde: Rådyrfram og å finne mat. I en slik situasjon vil dyrenes energireserver og kondisjonen etter hvert bli dårligere.


Store snømengder gjør dyrene sårbare

Dette gjør dyrene svært sårbare for forstyrrelser- og da særlig løse hunder.  Tilgangen på føde forventes forverret utover våren, da bakkevegetasjonen ofte islegges. Mildere vær vil også gi hardere snømasser- der hundepoter vil kunne bevege seg oppå snøen, mens smale rådyrkløver synker gjennom. Å bli jagd av hund medfører stor stresspåkjenning for viltet, og vil i mange tilfeller ende med død.

Selv uten lovpålagt båndtvang har vi fire lovverk (viltloven, naturmangfoldloven, dyrevelferdsloven og hundeloven) som tydelig gjør det straffbart å føre hund på en slik måte at det kan føre til jaging og unødig lidelse på vilt.


Båndtvangen gjelder på hele kommunens areal

Det innføres herved likevel eksplisitt båndtvang etter hundelovens § 6 med umiddelbar virkning for alle hunder på hele Løten kommunes areal. Unntatt fra disse bestemmelsene er hunder som er i tjeneste for politi, toll- eller redningstjeneste, eller som brukes i ettersøk etter såret eller sykt vilt.
Det presiseres at båndtvang også gjelder for hund når den brukes for jakt, jakthund-trening og jaktprøver.
 

Se de aktuelle lovene og kommunens forskrift her:

>> Se Løten kommunes forskrift om ekstraordinær båndtvang her

>> Hundeloven (link til Lovdata)

>> Båndtvangregler (link til Regjeringen)