Etter vedtak i driftsutvalget skal det gjennomføres en navnekonkurranse for nybygget.
Vi ønsker at navnet kan være samlende, bidra til økt synliggjøring, samt reflektere den aktiviteten som skal foregå i lokalene. 

Komiteen har mottatt mange forslag på navn, men tar fortsatt i mot!
Fristen er 25. mars, og du kan sende inn ditt forslag her:

>> Forslagene sendes inn her


Navnekomite

Ved arbeids- og opplæringssenteret har vi satt ned en navnekomite bestående av avdelingsleder, 2 deltakere og 2Avdelingsleder Ragnhild Bekk ansatte. Komiteen har utarbeidet kriterier for navnevalget og bestemt hvordan konkurransen skal gjennomføres.

Kontaktperson:
Ragnhild Bekk, ragnhild.bekk@loten.kommune.no
Tlf. 62 56 42 25 / 957 89 239

Vil du hjelpe oss å finne et navn til bygget?


Kriterier for navnevalget

  • Det må være et navn vi kan leve og vokse med
  • Navnet skal være unikt
  • Navnet skal egne seg på internett (ikke langt navn)
  • Navnet skal bestå av norske ord
  • Navnet skal ikke ha for mange stavelser
  • Navnet bør ha lokal tilknytning. Historisk eller geografisk


Frist

Frist for innsendelse av navneforslag er satt til søndag 25. mars 2018


Send inn ditt forslag!

>> Forslagene sendes inn her

Navnekomiteen sammen med byggherre (fra Hagen og Godager) foran det nye bygget

Bildet: Navnekomiteen sammen med byggherre (fra Hagen og Godager) foran det nye bygget. Fra venstre: Jane Grinaker Engebakken, Jane Støen, Ragnhild Bekk og Steinar Bjørnstad.


Om Løten Arbeids- og Opplæringssenter

Løten arbeids- og opplæringssenter, også kjent som LAOS, er et kommunalt tiltak som gir tilbud om aktivitet, opplæring og arbeid til voksne i Løten med ulike behov for tilrettelegging og bistand.

Vedproduksjon, vaskeri, kantine og sanseopplevelser er planlagte aktiviteter i det nye huset.
 

Løten kommune har som mål å legge til rette for at innbyggerne skal kunne ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

På bakgrunn av innkomne forslag vil navnekomiteen fremme et forslag for driftsutvalget som gjør endelig vedtak i sitt møte 8. mai 2018.

Les mer om Løten Arbeids- og opplæringssenter her