Oversikten viser at det er små endringer i folketallet i Løten. I 2017 ble det 18 færre innbyggere og innbyggertallet i Ordfører Bente Elin Lillseøkseth sammen med "Stasjonsdriver" Gerd Else Sletmoen under sommertoget 2017 (foto: Frederik Garshol)Løten er nå på 7 615 innbyggere. De siste 10 årene har folketallet økt med 4,4 prosent.

- Folkemengden vil variere noe over tid, men i et lengre perspektiv er vi fornøyde med vekst i kommunen, forteller ordfører Bente Elin Lilleøkseth.


Mange vil bosette seg i Løten

Med det vellykkede salget av boligtomter de siste årene, har vi kunnet legge til rette for at flere kan bosette seg her, fortsetter hun. Høsten 2017 gikk tomtesalget i det nye feltet i Slipervegen på Ådalsbruk unna på rekordtid, og i nær framtid opparbeides nye tomter på Ådalsbruk. 

- Jeg er glad for at vi kan møte henvendelsene om boligtomter med stadig nye muligheter for de som vil bo sentralt, sier Bente Elin Lilleøkseth.
 

Løten er et midtpunkt

- Med de forestående samferdselsutbyggingene med strøm på Rørosbanen, ny Riksveg 3/25 og hyppigere bussavganger, vil det ble enda enklere og mer attraktiv å bo sentralt og miljøvennlig her. 
 

- Det er også godt å bo i Løten, og vi får gode tilbakemeldinger på lokalsamfunnet og kulturlivet vårt. 
 


Neste innflyttertreff er 17. april

Løten kommune tar godt i mot nye innbyggere, og inviterer til innflyttertreff både regionalt og lokalt. Neste regionale innflyttertreff er 17. april.

>> Se mer om innflyttertreff her

Se også >> kommunefakta om Løten på SSB sine sider
 

Løten er et Midtpunkt med Mangfold (foto: Ricardofoto)Løten er et Midtpunkt med Mangfold (foto: Ricardofoto)