Planforslaget legger til rette for fortetting av en større boligeiendom ved Løten torg.

Plandokumentene kan sees og uttalelse til planen kan gis gjennom PlanDialog.

Uttalelse sendes skriftlig til Løten kommune eller gjennom PlanDialog innen 26. mars 2018.