Hias har valgt ut en tannklinikk innen offentlig tannhelsetjeneste i hver av eierkommunene på Hedmarken. 

Besøker Løten tannklinikk på torsdag

Lise Busterud Nordal fra Hias vil dermed besøke ​Løten tannklinikk, i tillegg til de offentlige tannklinikkene i Hamar, Stange og Brumunddal. Her vil det leveres og settes igjen nyttige vannflasker til pasientene. De vil samtidig få litt informasjon om hvor viktig vannet vårt er.  

Lise Busterud Nordahl i Hias, med vannflasker
Bildet: Lise Busterud Nordal, kommunikasjonssjef ved Hias (foto: Ingse Kjernmoen)


Verdens vanndag er en FN-dag

Verdens vanndag eller vannets dag er en FN-dag som markeres på ulike måter den 22. mars, ikke bare her, men mange andre steder. Hensikten er å skape oppmerksomhet om mangelen på rent drikkevann i verden.


- Her hos oss tar vi det rene vannet litt som en selvfølge. Men vi trenger å bli minnet på at vi er blant de privilegerte, sier Lise Busterud Nordal. Verdens vanndag har for øvrig blitt markert årlig siden 1993.


Vårt viktigste næringsmiddel

Vannet er vårt viktigste næringsmiddel, og vi klarer oss kort og godt ikke uten. Cirka 10 liter går med til drikke og matlaging per person hver dag. I tillegg bruker vi vann til renhold, dusjing, håndvask, klesvask, toalettspyling med mer. Og det går med mye vann til  skoler, barnehager, helseinstitusjoner, brannvesenet og til næringslivet. Cirka 200 liter totalt per person - hver dag.


Vannverk

Det er cirka 1600 vannverk i Norge som sørger for vannforsyning til 90 % av oss som bor i Norge. Vårt lokale Hias er bare ett av dem. 10 % av befolkningen har egen brønn eller er koblet til mindre fellesanlegg. Like viktig som å få fram rent vann ti lalle som trenger det, er det å ta hånd om det brukte vannet, avløpsvannet. Det må bli renset før det går ut i naturen igjen. 


Vann i verden

FNs menneskerettighetsråd vedtok 30. september 2010 at tilgang til vann og sanitær er en menneskerett. Det er fortsatt flere enn 780 mill. uten en tilfredstillende vannkilde. Klimaendringer og befolkningsvekst rammer hardest de som er dårligst stilt med vann og sanitæranlegg. 

Investeringer i vann vil lønne seg, da rent vann vil hindre både alvorlig sykdom og dødsfall. Norge bidrar internasjonalt med både kompetanseoverføring og bistandsmidler, og arbeidet med å bedre verdens vann-situasjon er et kontinuerlig arbeid. 

>> Besøk Hias sine nettsider og lær mer om vannet i vår region