Før oppstart av arbeidet med kommuneplaner skal det utarbeides et planprogram, jf. Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 4-1.


En plan for planen

Dette planprogrammet kan ses på som en «plan for planen».
Dette handler om hvilke utfordringer og muligheter kommunen står ovenfor – og hvordan vi tenker å jobbe videre med dette i den nye næringsplanen.

>> Her kan du lese planprogrammet (pdf)

>> Her kan du lese samlet saksframstilling fra Formannskapet (pdf)


Vil du gi en uttalelse?

Høringsuttalelser kan sendes til post@loten.kommune.no, merk: næringsplan
eller til Løten kommune, Postboks 113, 2340 Løten.

Frist: 25. april 2018.

Illustrasjonsbilde (foto: Ricardofoto)Bilde: Illustrasjonsbilde fra Taigaen (foto: Ricardofoto)