Reguleringsplan for eiendom 273/60 ved Ånestad: Formålet med planforslaget er å legge til rette for økt lagerplass m.m for Taigaen AS.
Plandokumentene kan ses og uttalelse til planen kan gis gjennomPlanDialog.

Reguleringsplan for nytt næringsområde i Frønsetvegen ved Ånestad: Planforslaget legger til rette for bygging av ulike typer næringsbygg på et område øst for eksisterende industriområde.
Plandokumentene kan ses og uttalelse til planen kan gis gjennom PlanDialog.

Reguleringsplan for hyttefelt P, nord for Budor: Planforslaget legger til rette for 35 nye hytter rett sør for Vesleødegårdsholtet seter.
Plandokumentene kan ses og uttalelse til planen kan gis gjennom PlanDialog.