Digital aktivitetsplan og digital dialog med NAV

Digital aktivitetsplan skal først og fremst beskrive målet veileder ved NAV og bruker jobber sammen mot, samt hvilke aktiviteter som skal være med på å nå dette målet. Innholdet i aktivitetsplanen er en gjensidig forpliktelse som pålegges både bruker og NAV, og planen er ett oppfølgingsverktøy for begge parter i prosessen frem mot å nå definert mål.

Før bruker kan ta i bruk sin aktivitetsplan, må vedkommende godkjenne brukervilkår på sin side på www.nav.no.

Bilde fra møte om digital aktivitetsplan

 

Muligheter i arbeidsmarkedet

Ved informasjonsmøtet ble det gitt informasjon om muligheter i arbeidsmarkedet, og betydningen av at den enkelte arbeidssøker er aktiv i egen prosess som arbeidssøker.

Annonserte stillinger utgjør ca 50-60% av totalt arbeidsmarked. I denne forbindelse er det viktig at den enkelte arbeidssøker i tillegg jobber aktivt opp mot det uannonserte arbeidsmarkedet.

Den enkelte sine muligheter i arbeidsmarkedet blir større jo mer geografisk mobilitet utvides. NAV forventer mobilitet tilsvarende 1 times reisevei til og fra arbeid. Mulighetene i arbeidsmarkedet utvides tilsvarende utvidelse i geografisk mobilitet.

Slik ser det ut for deg på Ditt NAV