Dette er to priser med ulike formål, men som kan fremstå ganske like utad. I Kommunestyrets sak 23/18 av 20. juni 2018, ble det derfor vedtatt enkelte endringer i prisenes statutter med formål å klargjøre disse ulike formålene. Det ble samtidig vedtatt et navnetillegg for hver av prisene, med referanser til Edvard Munch og hans tid i Løten. Ny forslagsfrist for begge prisene er 1. oktober hvert år.

Illustrasjonsbilde (foto: Fredrik Garshol)

Illustrasjonsbilde (foto: Fredrik Garshol)

Løten kommunes kulturpris – Edvards palett

Unge Edvard Munch lot seg inspirere av det mangfoldige kulturlandskapet i Løten. En indre palett av lys og farger, av stemninger, uttrykk, opplevelser og erindringer, som han hentet fra og delte av.

Løten kommunes kulturpris – Edvards palett er en utmerkelse som tildeles utøvende aktører, enkeltpersoner eller grupper, som i kraft av sitt virke og sin aktivitet skaper positiv oppmerksomhet og bevissthet omkring kulturlivet i Løten.

>> Se statutter for kulturprisen her 


Løten kommunes ildsjelpris – Olines virke

For Edvard Munch var Løten synonymt med glade barndomsdager, med vennskap, omsorg, gode handlinger og opplevelser. Barnepiken Oline var en av de som bidro til dette, slik Løten-folket fremdeles gjør for sine egne og for andre.

Løten kommunes ildsjelpris – Olines virke er en takk og en anerkjennelse for den eller de som har vist sitt engasjement og sin innsats for fellesskapets verdier og/eller gjør en jobb for frivillige lag og foreninger i Løten.

>> Se statutter for ildsjelprisen her


Har du forslag til kandidater til prisene?

Send inn forslag med begrunnelse i skjemaet nederst i artikkelen - kryss av for hvilken pris du foreslår kanidaten til.

Du kan også sende forslaget ditt i posten: Løten kommune, Kultur og kommunikasjon, Postboks 113, 2341 Løten.

Frist: 1. oktober 2018.
 

Forslag til kulturpris og ildsjelpris

Navn på kandidaten som bør motta prisen
Pris
 
Skriv en begrunnelse for hvorfor akkurat denne personen bør motta prisen
Skriv inn ditt navn her