Legatene ble slått sammen til Samlet legat for Løten for å kunne ha mer midler til disposisjon, og fordelingen av midlene skal følge en fordelingsnøkkel som omtales i vedtektene:

Vedtektene for det nye legatet skal sikre at formålene med legatene føres videre, og dette kommer til syne i hvordan midlene skal fordeles:

25% skal gå til personer (med bostedsadresse i Løten kommune) som er økonomisk eller helsemessig vanskeligstilte.
65% av avkastningen skal benyttes til transport av pasienter og beboere ved Løten Helsetun.
10% av avkastningen skal deles ut til ungdom i Løten som holder på med utdanning etter videregående skole.

>> Se mer om Samlet legat og hvordan du søker her