Verkseier Lars Hansen har ved testamente av 12.12.1901 skjenket Løiten Kommune et beløp av sin etterlatte formue på kr. 92.500,- som under navn av Lars Hansens legat for Løiten prestegjeld.

De som søker og kommer i betraktning ved utdelingen av legatporsonene er iflg. statuttene:

Verditrengende i Løten ute hensyn til kjønn, alder, stand, stilling eller trosbekjennelse, som på den tid tildelingen foregår, ikke nyder fattigundersøttelse og som har ført et ustraffet og moralsk liv.

Søknadsskjema