Gang- og sykkelvegen er regulert videre nordover til Ånestad i gjeldende reguleringsplan for Ånestad kontrollstasjon, og inngår i OPS-prosjektet for rv. 3/25.

Uttalelser og innspill til forslaget til reguleringsplan sendes innen 6. november 2018: Statens vegvesen Region Øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller til firmapost-ost@vegvesen.no

Planforslaget med innkomne uttalelser behandles av Løten kommune når offentlig ettersyn er avsluttet.

→ Se Statens Vegvesen med informasjon og dokumenter for reguleringsplanen