Trafikk til og fra Østroa og Rokosjøen må følge den nye vegen mellom Østrovegen og rv. 3 ved Sigstad. Omkjøring vil bli skiltet (se også kartet).

Trafikken ledes inn mot nytt Ånestadkryss i august / september 2019.

Det vil være anleggstrafikk i området og adkomster til anlegget fra den nye omkjøringsvegen.

-Vi ber trafikantene være aktsomme og følge skiltingen.

Kart over trafikkomlegging på riksveg 3/25 (Illustrasjon: Statens vegvesen)

>> Last opp kartet som egen fil her (pdf)


Følg med på utbyggingen av riksveg 3 og 25 her:

Nettsider Statens vegvesen: 

>> https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv3og25lotenelverum


Blogg på Skanska:

Utbyggeren Skanska har opprettet en blogg med informasjon om anlegget, og du kan abonnere på blogginnlegg og få varsel om nye innlegg på epost:

>> https://rv3og25blogg.skanska.no/

 

For mer informasjon:

Kontakt Ass. Prosjektleder Statens vegvesen, Arne Meland, Arne.meland@vegvesen.no, tlf. 928 88 883.


Besøk gjerne Åpen dag den første tirsdag i hver måned! 

Dette skjer i Statens vegvesens lokaler ved Myklegard; Næringsvegen 2, 2340 Løten (bak Taigaen).