I Løten ble det samlet inn kr. 237.832,-. Det bor 7615 innbyggere i vår kommune. Dette gir et innbyggerresultat på Logo TV-aksjonen 2018kr. 31.23. Resultatet i bøssene ble imidlertid noe mindre enn fjoråret, da mange tydeligvis var bortreist på aksjonsdagen. 

På landsbasis ble det samlet inn i overkant av kr. 239.680.478,-. Landsgjennomsnittet ligger på kr 45,24. 

Av landets 423 kommuner ligger Løten pt på 418 plass.

Takk for god dugnadsinnsats under TV aksjonen. Vi takker frivillige «i bil og til fots» som bidro til at innbyggerne i Løten fikk mulighet til å gi sin gave og dermed være med på å støtte Kirkens Bymisjonen i det viktige arbeidet.  


Silje Hafslund,
Leder for aksjonskomiteen i Løten