Vil du være med?

Kursholdere fra Helse og familietjenesten er familiekonsulent Marit Trætteberg og helsesøster Elin Ødegård. 
Ta direkte kontakt med Marit Trætteberg tlf. 977 83 499 eller Elin Ødegård tlf. 415 78 405 for mer informasjon og påmelding.


Om kursene i De Utrolige Årene

Løten kommune har tilbudt kurs i dette programmet i 12 år, og det begynner å bli mange som har hatt glede og nytte av å delta. Foreldrene i Løten har gjort de samme erfaringene som forskning i USA og Norge viser. De forteller om senket stress i familien, mindre konflikter, bedre samarbeid og en positiv, hyggelig tone. 
Gjennom foreldreveiledningsprogrammet tilbys kurs som vil hjelpe foreldre å håndtere hverdagslige situasjoner på en god måte.


Les mer:
>> Her kan du lese mer om De Utrolige Årene