Her kan du se hva som skal utbedres:

Fire kilometer på fylkesveg 153 (Budorvegen) mellom riksveg 25 i Brenneriroa og nordover mot Budor

Her skal det gjennomføres masseutskifting og kantforsterking på enkelte punkter over en vel fire kilometer lang strekning. Dette arbeidet var opprinnelig planlagt gjennomført i 2020, men arbeidet vil starte før jul i år.

Disse utbedringspunktene vil ha grusdekke frem til det er mulig å gjennomføre asfaltering våren 2019.
 

Fylkesveg 115 (Nordbygdavegen)

På fylkesveg 115 mellom Jønsrud og Ringneskrysset i Løten starter Gjermundshaug Anlegg våren/sommeren 2019 arbeidet med å gjennomføre grøfting, masseutskifting samt skifte stikkrenner og avkjøringsrenner. Dette var en strekning som er fremskyndet f ra 2020 til 2019.


Nødvendig med utbedringer nå

Tiltakene som i denne omgang blir framskyndet er på fylkesveger på Hedmarken. Dette er veger Statens vegvesen vedlikeholder på vegne av Hedmark fylkeskommune.
- At vi gjennomfører tiltak tidligere enn planlagt er jeg strålende fornøyd med, sier fylkesråd for samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen.

Dette er veger hvor skadene har eskalert, og som er viktige veger for både befolkningen og næringslivet. At vi nå kommer i gang med disse betyr mye. Vi har bevilget mer penger til veg både i år og neste år for å redusere forfall. Jeg gleder meg over hver kilometer vi klarer å ta unna, avslutter Adolfsen. 

Det er også to fylkesveger i Stange som blir utbedret nå. Les mer om dette på Statens vegvesens nettsider: 
>> Tidligere oppstart på fire fylkesveger i Løten og Stange