Det var foreslått 7 kandidater til å få kulturprisen i år.

Det er innbyggere og andre som sender inn forslag på kandidater, og den som foreslo til Tove Nordby Øie som kandidat, begrunner det slik: 

Tove er mangeårig tekstforfatter og skuespiller for Nordbygdarevyen. 
Hun skriver også tekster for andre lag og foreninger i Løten.Tove Øie (Foto: Nordbygdarevyen)

Forslagsstiller er Marit Nordby.

I statuttene står dette om hvem prisen skal gå til

1. Løten kommunes kulturpris – Edvards palett er en utmerkelse som tildeles utøvende aktører, enkeltpersoner eller grupper, som i kraft av sitt virke og sin aktivitet skaper positiv oppmerksomhet og bevissthet omkring kulturlivet i Løten.

Driftsutvalget er supplert med ordfører når sak om kulturpris og ildsjelpris behandles. 

Prisen er på kr. 12 000, og deles ut i et arrangement påfølgende år (i 2019). 

 

>> Her kan du se hvem som har fått kulturprisen tidligere

>> Se mer om kulturprisen her