Ønskene er anonymisert og kan for eksempel se slik ut: «Gutt 6 år ønsker seg Lego». I år er også Løten kommune med på ordningen, og vil bidra med julegaveønsker fra barnefamilier i Løten.  Ønskehjertene vil henge på treet i perioden 2.-17. desember, og fra 18.-22. desember blir de delt ut til familiene. Ordfører Bente Elin Lilleøkseth og leder for Løten Røde Kors Omsorg, Anne Helene Grøholt


Godt apparat rundt ordningen

Kommunalsjef Arne Jørstad forteller at det var naturlig for Løten kommune å bli med på dette;
- Logistikken rundt det og praktisk gjennomføring blir ivaretatt på en god måte, så det er mulig for oss å organisere det på en god måte lokalt.

Han forteller at det er NAV Løten som vil sørge for å formidle gaveønsker fra aktuelle familier gjennom kontakt med disse. Når også Løten Røde Kors Omsorg hadde meldt sin interesse som praktisk tilrettelegger ble dette noe som lar seg gjennomføre, forteller han.


Løten Røde Kors er praktisk tilrettelegger

Anne Helene Grøholt er leder i Løten Røde Kors Omsorg og forteller at de gleder seg til å være med og bidra til et slikt positivt tiltak:
- Vi er fem stykker som vil være med fra Røde Kors i Løten både som vakter og praktiske tilretteleggere, og gleder oss til å bidra til en god gjennomføring, forteller hun.

Ordfører Bente Elin Lilleøkseth uttaler at dette er et fint tiltak:
- Gjennom denne ordningen er det lett å gjøre noe godt for andre til jul! 

Til slutt vil vi også presisere at de som vil bidra med å oppfylle gaveønsker kan handle hvor som helst, også i Løten.

Se også Hamar Arbeiderblad sin sak: https://www.h-a.no/nyhet/gjentar-suksessen-med-onsketre-for-barn