Ådalsbruk skole er meget glade av fremgangen på resultater i forskjellige kartlegginger og denne gang spesifikt nasjonale prøver. Bilde av 5. trinn ved Ådalsbruk skole

- Dette er noe vi har jobbet systematisk og hardt mot i flere år, forteller rektor Heidi Amundsen.

Suksesskriterier

Rektor trekker fram disse suksesskriteriene på fremgang i nasjonale prøver: 

 • Systematisk arbeid med klassemiljø og skolemiljø.
  Vi vet fra forskning hvor mye relasjoner betyr.
   
 • Systematisk arbeid med å oppøve ferdighetene i lesing og regning har vært fokus på hele skolen. Arbeidsmetoder som har vært viktig er modellering av praksis og repetisjon, og tørre å jobbe lenge nok med de ulike temaene. Dette sammen med å oppøve utholdenhet har gitt resultater.
   
 • Gjennomføring; skolen har laget en standard for gjennomføring, dette for at barna skal få vist de ferdighetene de har. Denne har tatt utgangspunkt i forskning og hva de som har vært best før har gjort.
   

Resultatene på Nasjonale prøver for 2018/2019 økte med åtte skalapoeng i lesing, seks skalapoeng i regning og to skalapoeng i engelsk over de siste tre årene (kilde: Skoleporten). 

Amundsen forteller at skolen har jobbet mot å øke lese-engasjement og leseglede.
- Besøk gjerne Facebook-siden vår: >> Ådalsbruk skole - sammen er vi gode


En motivasjon for alle skolene

Kommunalsjef Inger Torun Homgren er glad for å se at den jobben Ådalsbruk gjør også nå viser seg på resultatene ved noen kartleggingsprøver. 

- Alle skolene i Løten arbeider nå i tråd med strategiplanen vår og det jobbes godt med å skape det gode læringsmiljøet som fremmer barnas læring, forteller Homgren. 

- Suksesskriteriene fra Ådalsbruk skole deles aktivt blant annet i rektorkollegiet, noe vi har stor tro på vil bringe Løtenskolen framover, avslutter kommunalsjefen.