Opptak til alle barnehageplassene i både kommunale og private barnehager i Løten skjer i løpet av våren (hovedopptaket). Barnehage (foto: Ricardofoto)

Alle må søke i vår nettbaserte løsning, link til søkeportalen ligger på Løten kommunes hjemmeside – alle må i søknaden oppgi en e-post adresse da tilbudet om barnehageplass blir sendt ut på e-post. Foreldre logger seg inn via ID porten for å svare på om de tar plassen.

-    Husk å oppgi flere alternativer på søknaden, da enkelte barnehager har få ledige plasser. Det vil også i år være en del foreldre som får tilbud i en barnehage de ikke har søkt, pga lite ledige plasser i enkelte områder av bygda.
-    De som står på venteliste må oppdatere søknaden innen 15. jan.


Vil du bli kjent med barnehagene før du søker?

Onsdag 6. februar fra kl. 17.00 – 19.00 har vi åpent for besøk i alle barnehagene! 
Her kan nye søkere komme og se på barnehagene før de prioriterer hvem de setter opp som sine førstevalg. 

Velkommen!
 

Se mer:

Søk om barnehageplass

Oversikt over barnehagene i Løten